HEREVA DE LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

La Fundació d’Acollida Santa Susanna és hereva de la Fundació Santa Susanna, entitat que data del 1386 i està profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.

 

Dels més de sis segles de trajectòria, els últims 30 anys de la Fundació Santa Susanna han estat marcats per un gran creixement: un augment en la nostra oferta de serveis adreçats a les persones i un increment del nombre d’usuaris i de professionals. Tot això, en un entorn canviant i exigent però amb desigual finançament en les diferents atencions.

 

Per seguir prestant serveis adaptats, la Fundació Santa Susanna es transforma i el 2019 traspassa l’activitat assistencial a dues noves fundacions segons les necessitats dels usuaris i dels serveis que oferim:

  • Fundació d’Acollida Santa Susanna: acompanya les persones en el procés d’envelliment.
  • Fundació Sociosanitària Santa Susanna: acompanya les persones en el procés de malaltia crònica.

És un nou repte que afrontem amb compromís i que ens permetrà tornar a l’atenció de proximitat.

LA MISSIÓ

Continuar al llarg del temps l’esperit d’acolliment heretat de la Fundació Santa Susanna, acompanyant les persones en el procés d’envelliment i facilitant la continuïtat d’atenció integral segons les necessitats individuals.

LA VISIÓ

Treballar des de l’Atenció Centrada en la Persona.

El punt de partida és conèixer bé a la persona i el que li dona benestar, potenciant la seva autonomia, individualitat i socialització.

 

L’acompanyament es fa des del tracte amable, la confiança i la cooperació de totes les persones vinculades (residents, familiars, voluntaris, persones treballadores i vincle amb l’entorn) per tal de contribuir entre tots al benestar i qualitat de vida de les persones usuàries dels serveis.

ELS VALORS

Hospitalitat

Acollida sense judicis, creant un espai de seguretat i confiança, on el que és vulnerable, depenent o se senti ferit pugui reposar-se.

 

Respecte

Aquest valor té com a fonament la dignitat de cada persona, que promou la igualtat i l’estima cap als altres reconeixent la seva vàlua, la seva història, els seus interessos i les seves necessitats.

 

Honestedat

Comportar-se amb coherència i sinceritat amb un mateix, d’acord amb els valors de la veritat i la justícia.

 

Implicació

Participació compromesa i positiva en les tasques i activitats sentint la institució com a pròpia.

LA JUNTA

L’òrgan de  govern és una junta formada pel president que recau en el rector de la Parròquia com a càrrec nat, quatre patrons (un designat per la Fundació Santa Susanna, un escollit per la parròquia, un representant de les famílies i un representant de la societat civil), un tresorer i un secretari/ària.

Mn. Alejandro Cantero i Contrera. President i Rector de la Parròquia de Santa Maria.

Sra. Mª Assumpció Navarro i Purrà. Patrona.

Sr. Xavier Vilanova i Solà. Patró.

Sra. Assumpció Ros i Florenza. Patrona.

Sra. Montse Casadesús i Orti. Secretària (no patrona).

Sr. Ramon Prat i Compañó. Tresorer (no patró).

L’EQUIP DIRECTIU

Sra. Annabel Rueda i Roma. Directora

Sra. Crsitina Roca i García. Responsable higienicosanitària

Sra. Neus Yanguas i Tenedor. Supervisora nit

L’ORGANIGRAMA

Un equip de vuitanta professionals treballa a la Fundació.

 

Organigrama

DOCUMENTS

MEMÒRIA ANUAL

El Patronat de la Fundació presenta públicament la memòria anual de l’activitat realitzada amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució.

Consultar les últimes memòries.