HEREVA DE LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

​L’1 d’octubre de 2023 la Fundació Santa Susanna i la Fundació d’Acollida Santa Susanna s’han fusionat.

La Fundació d’Acollida Santa Susanna ha quedat dissolta. Tots els serveis i la plantilla de professionals es mantenen i formen part de la Fundació Santa Susanna.

Amb aquest pas es recupera el llegat històric i el servei de residència retorna a la Fundació Santa Susanna, hereva de l’antic Hospital datat de l’any 1386. La decisió s’ha pres davant de la complexitat del context, que no ha ajudat en la independència de la Fundació d’Acollida.

LA MISSIÓ

Continuar al llarg del temps l’esperit d’acolliment heretat de la Fundació Santa Susanna, acompanyant les persones en el procés d’envelliment i facilitant la continuïtat d’atenció integral segons les necessitats individuals.

LA VISIÓ

Treballar des de l’Atenció Centrada en la Persona.

El punt de partida és conèixer bé a la persona i el que li dona benestar, potenciant la seva autonomia, individualitat i socialització.

 

L’acompanyament es fa des del tracte amable, la confiança i la cooperació de totes les persones vinculades (residents, familiars, voluntaris, persones treballadores i vincle amb l’entorn) per tal de contribuir entre tots al benestar i qualitat de vida de les persones usuàries dels serveis.

ELS VALORS

Hospitalitat

Acollida sense judicis, creant un espai de seguretat i confiança, on el que és vulnerable, depenent o se senti ferit pugui reposar-se.

 

Respecte

Aquest valor té com a fonament la dignitat de cada persona, que promou la igualtat i l’estima cap als altres reconeixent la seva vàlua, la seva història, els seus interessos i les seves necessitats.

 

Honestedat

Comportar-se amb coherència i sinceritat amb un mateix, d’acord amb els valors de la veritat i la justícia.

 

Implicació

Participació compromesa i positiva en les tasques i activitats sentint la institució com a pròpia.

LA JUNTA

L’òrgan de  govern és una junta formada pel president que recau en el rector de la Parròquia com a càrrec nat, quatre patrons (un designat per la Fundació Santa Susanna, un escollit per la parròquia, un representant de les famílies i un representant de la societat civil), un tresorer i un secretari/ària.

Mn. Alejandro Cantero i Contrera. President i Rector de la Parròquia de Santa Maria.

Sra. Mª Assumpció Navarro i Purrà. Patrona.

Sr. Xavier Vilanova i Solà. Patró.

Sra. Assumpció Ros i Florenza. Patrona.

Sra. Montse Casadesús i Orti. Secretària (no patrona).

Sr. Ramon Prat i Compañó. Tresorer (no patró).

L’EQUIP DIRECTIU

Sra. Annabel Rueda i Roma. Directora

Sra. Crsitina Roca i García. Responsable higienicosanitària

Sra. Neus Yanguas i Tenedor. Supervisora nit

L’ORGANIGRAMA

Un equip de vuitanta professionals treballa a la Fundació.

 

Organigrama

DOCUMENTS

MEMÒRIA ANUAL

El Patronat de la Fundació presenta públicament la memòria anual de l’activitat realitzada amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució.

Consultar les últimes memòries.