HEREVA DE LA FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

La Fundació d’Acollida Santa Susanna és hereva de la Fundació Santa Susanna, entitat que data del 1386 i profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.

Dels més de sis segles de trajectòria, els últims 30 anys de la Fundació Santa Susanna han estat marcats per un gran creixement: un augment en la nostra oferta de serveis adreçats a les persones i un increment del nombre d’usuaris i de professionals. Tot això, en un entorn canviant i exigent però amb desigual finançament en les diferents atencions.

 

Per seguir prestant serveis adaptats, la Fundació Santa Susanna es transforma i el 2019 traspassa l’activitat assistencial a dues noves fundacions segons les necessitats dels usuaris i dels serveis que oferim:

  • Fundació d’Acollida Santa Susanna: acompanya les persones en el procés d’envelliment.
  • Fundació Sociosanitària Santa Susanna: acopmanya les persones en el procés de malaltia crònica.

És un nou repte que afrontem amb compromís i que ens permetrà tornar a l’atenció de proximitat.

LA MISSIÓ

Continuar al llarg del temps l’esperit d’acolliment heretat de la Fundació Santa Susanna, acompanyant en el procés d’envelliment de les persones i facilitant la continuïtat d’atenció segons les necessitats individuals.

LA VISIÓ

Treballar des de l’Atenció Centrada en la Persona.

El punt de partida és conèixer bé a la persona i el que li dona benestar, potenciant la seva autonomia i individualitat.

L’acompanyament es fa des del tracte amable, la confiança i la cooperació de totes les persones vinculades (residents, familiars, voluntaris, persones treballadores i vincle amb l’entorn) per tal de contribuir entre tots al benestar i qualitat de vida de les persones usuàries dels serveis.

ELS VALORS

Hospitalitat

Acollida sense judicis, creant un espai de seguretat i confiança, on el que és fràgil, depenent o se senti ferit pugui reposar-se.

 

Respecte

Aquest valor té com a fonament la dignitat de cada persona, que promou la igualtat i l’estima cap als altres reconeixent la seva vàlua, la seva història, els seus interessos i les seves necessitats.

 

Honestedat

Comportar-se amb coherència i sinceritat amb un mateix, d’acord amb els valors de la veritat i la justícia.

 

Implicació

Participació compromesa i positiva en les tasques i activitats sentint la institució com a pròpia.

LA JUNTA

Mn. Xavier Blanco i Castro. President i Rector de la Parròquia de Santa Maria.

Sra. Conxi Gómez. Tresorera. Patrona.

Sra. Anna Molleví i Bortoló. Patrona.

Sra. Assumpció Ros i Florenza. Patrona.

Sr. Salvador López i Ayguasanosa. Secretari (no patró).

L’EQUIP DIRECTIU

L’ORGANIGRAMA

Sra. Annabel Mateos i Torres. Directora. 

Sra. Neus Yanguas i Tenedor. Supervisora.

Sra. Annabel Rueda i Roma. Responsable higienicosanitària. (actualment substituÏda per la Sra. Carme Mujal)

Horaris d’atenció al públic

 

Un centenar de professionals treballen a la Fundació.

MEMÒRIA ANUAL

El Patronat de la Fundació presenta públicament la memòria anual de l’activitat realitzada amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució.