POLÍTICA DE QUALITAT

El patronat i la direcció de la Fundació d’Acollida Santa Susanna, com a responsables final de la Política de qualitat, manifesten el seu propòsit d’implementar i mantenir actualitzat un sistema de gestió de qualitat.

Es comprometen a liderar, impulsar i mantenir aquesta política de qualitat assignant  els recursos necessaris, dintre de les possibilitats existents, per al compliment dels objectius definits i establint els mecanismes necessaris per a canalitzar la participació i la implicació de totes les persones que integren l’organització amb els següents principis:

 

 • Seguir el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i vetllar perquè sigui una manera de treballar de tot el personal de la fundació.
 • El servei ha de ser de qualitat i de bon tracte, oferint un ambient segur, accessible i confortable. L’atenció està basada en el respecte i l’amabilitat.
 • Institució integrada a l’entorn, facilitant la convivència entre els residents, la interrelació amb l’entorn i la participació i implicació de la família en tot el procés d’intervenció.
 • Actuar amb professionalitat, autoexigint a tota la plantilla qualitat humana i formació.
 • Treballar amb: eficàcia, assolir la finalitat (raó de ser); eficiència, utilitzant de la millor forma possible els recursos de què disposa; i amb equitat, distribuint els recursos de forma justa i adequats a les necessitats, prioritzant a les persones més vulnerables.
 • Fer valer tant els drets com els deures, amb una visió realista i responsable, no paternalista.
 • Ser transparent i vol impulsar la participació i presa de decisions treballant amb el projecte de Governança democràtica.
 • Actuar amb coherència i honestedat, aconseguir les relacions de confiança amb la informació, la sinceritat i l’obertura.
 • Contribuir en el desenvolupament d’una consciència comunitària vers l’envelliment actiu i saludable i repercutint en la millora de la societat
 • El compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris.
 • Disposar dels equipaments i recursos necessaris per donar l’atenció adequada.
 • Crear mesures per detectar la satisfacció dels nostres usuaris amb la finalitat d’aconseguir una continuïtat en la qualitat de l’atenció.

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Des del 2013 apostem per un model d’atenció centrada en la persona amb la voluntat de millorar l’assistència als nostres usuaris i amb el compromís d’aprofundir en les nostres arrels d’hospitalitat i proximitat.

Aquesta metodologia es va iniciar en el camp d’atenció a persones amb demència però és aplicable a totes les persones. Parteix de la base que cal respectar i valorar les persones com a membre de ple dret de la societat, posant l’accent en l’individu únic i no en la dependència, la malaltia o la pèrdua.

TREBALL EN XARXA

Treballem de forma coordinada amb les entitats del nostre entorn per poder oferir un millor servei.

Formem part de la FEATE, la Federació d’Entitats Assistència a la Tercera Edat sense ànim de lucre, a través de la qual estem  representats a La Confederació i a la Taula Tercer Sector Social de Catalunya.