POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de la Fundació d’Acollida Santa Susanna, com a responsable final de la Política de Qualitat, manifesta el seu propòsit d’implementar i mantenir actualitzat un Sistema de Gestió de Qualitat. Es compromet a liderar, impulsar i mantenir aquesta política de Qualitat assignant  els recursos necessaris, dintre de les possibilitats existents, per al compliment dels objectius definits i establint els mecanismes necessaris per a canalitzar la participació i la implicació de totes les persones que integren l’organització amb els següents principis:

 

  • El compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris
  • La institució ha optat per seguir el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i volem vetllar perquè sigui una manera de treballar de tot el personal de la Institució
  • El servei ha de ser de qualitat i de bon tracte, oferint un ambient segur, accessible i confortable
  • Facilitar la convivència entre els residents, la interrelació amb l’entorn i la participació i implicació de la família en tot el procés d’intervenció
  • Mantenir una plantilla amb un equip de professionals de gran qualitat humana i formació
  • Disposar dels equipaments i recursos necessaris per donar l’atenció adequada
  • Màxima eficiència i equitat en els processos optimitzant els recursos
  • Crear mesures per detectar la satisfacció dels nostres usuaris amb la finalitat d’aconseguir una continuïtat en la qualitat de l’atenció
  • Contribuir en el desenvolupament d’una consciència comunitària vers l’envelliment actiu i saludable

 

La Fundació d’Acollida Santa Susanna té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001 en els processos i activitats relacionats amb el desenvolupament dels Serveis d’Atenció Domiciliària amb la primera certificació del 2017 .

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Des del 2013 apostem per un model d’atenció centrada en la persona amb la voluntat de millorar l’assistència als nostres usuaris i amb el compromís d’aprofundir en les nostres arrels d’hospitalitat i proximitat.

Aquesta metodologia es va iniciar en el camp d’atenció a persones amb demència però és aplicable a totes les persones. Parteix de la base que cal respectar i valorar les persones com a membre de ple dret de la societat, posant l’accent en l’individu únic i no en la dependència, la malaltia o la pèrdua.

TREBALL EN XARXA

Treballem de forma coordinada amb les entitats del nostre entorn per poder oferir un millor servei.

Formem part de la FEATE, la Federació d’Entitats Assistència a la Tercera Edat sense ànim de lucre, a través de la qual estem  representats a La Confederació i a la Taula Tercer Sector Social de Catalunya.